Katana - Iaito y Shinken

 

 Katana: Iaito y Shinken

 

 

"Custom Shop" & "Dragon Series"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Katana - www.shinken.es | info@shinken.es
UA-43845913-1